Monumenten hebben hun waarde al lang en breed bewezen. Óbidos streeft er naar om door middel van goed beheer de inherente kwaliteiten optimaal te benutten en vast te houden voor de toekomst.

 

De exploitatie van monumenten vereist een zorgvuldige aanpak, waarbij (tijds)investeringen in procedures en vergunningen essentieel zijn voor een succesvolle herontwikkeling en zorgvuldige renovatie. Ons doel daarbij is een resultaat te bereiken dat eer doet aan gebouw en omgeving, en tegelijkertijd beantwoordt aan de beoogde exploitatievraag.