Óbidos belegt in kantoren en bedrijfsmatig vastgoed, vooral in de binnensteden. De focus ligt op kleinschalige multi-tenant gebouwen; een segment dat past bij onze filosofie om met aandacht  te investeren in gebouw én in huurders.

 

Typerend voor onze werkwijze is een actieve aanpak en dagelijkse betrokkenheid bij alle facetten van de belegging. Onze ambitie daarbij is een betrouwbare partner te zijn, die waarde hecht aan een solide basis voor langdurige samenwerking.