Een goede vastgoedportefeuille hoort een ideale mix te zijn van de operationele en financiële doelstellingen van de gebruiker. Zo wordt deze een bedrijfsmiddel én een belegging.

 

Strategisch vastgoedbeleid begint bij inventarisatie en analyse en zal veelal leiden tot een uniforme en actuele waardering, een eenduidige grondslag voor financieringscondities en tot benchmarking. Een lange termijn-huisvestingsplan kan richting geven aan huur- of verkoopbeslissingen of de keuze voor bijvoorbeeld renovatie of herontwikkeling. Voor een portefeuille, maar ook voor individuele objecten,  begeleiden wij een optimalisatieslag door vastgoedbeleid te maken en uit te voeren.